MOSTOVNI TERMIČNI BLOK KOGAST


External link opens in new tab or window
Vsa potrebna dovodna instalacija (elektrika, plin in voda) je zaprta v dveh nosilnih stebrih in zaščitena pred morebitnim vodnim curkom, s katerim se pogosto čistijo tla v kuhinjah.

Termični blok stoji na mostni nosilni konstrukciji, kamor so pritrjeni naši ustrezno prilagojeni termični elementi. Vsak termični blok je narejen po posebnem naročilu kupca, ki mu naši projektanti svetujejo in, kolikor je tehnično možno, upoštevajo vse njegove želje in zahteve.

Izdelujemo termične bloke enostranske in dvostranske izvedbe, globine 700 ali 900 mm, v različnih dolžinah. Pri tem vgrajujemo samo najbolj kakovostne in preskušene komponente. Kot pri programih KOGAST 700 in 900 je za posamezne termične elemente možen poljuben izbor energentov (elektrika, plin, pri kotlih tudi para), ki bo zagotavljal na dolgi rok najnižje obratovalne stroške. Električne kuhalne površine so lahko klasične, steklokeramične (prihranek energije glede na klasične do 50%) ali indukcijske (prihranek celo do 85 % energije).


Mostovni termični bloki KOGAST imajo pred klasičnimi termičnimi bloki številne prednosti:


  • Vsi stiki med termičnim blokom in tlemi so zaobljeni in zatesnjeni.
  • Delovne površine termičnih elementov so izoblikovane tako, da jih je mogoče zelo enostavno temeljito očistiti in da ni mogoče zatekanje tekočin, ki se polijejo pri kuhanju. Na ta način smo preprečili nabiranje umazanije na nedostopnih mestih.
  • Zaradi mostovne izvedbe je možno očistiti tudi tla pod termičnim blokom, kar pri klasični izvedbi ni mogoče.

Zaradi teh svojih lastnosti mostovni termični bloki KOGAST ustrezajo najstrožjim higienskim predpisom. Celotni termični blok, vključno z nosilno konstrukcijo, je narejen iz nerjavnega jekla. Nosilna konstrukcija je varjena in zagotavlja termičnemu bloku ustrezno togost in stabilnost.