MTR Koąarni pomivalni stroj

 Ekonomičnost in higiena velikega formata


MTR koąarni pomivalni stroj je prilagojen potrebam hotelov, restavracij, počivaliąč z restavracijami ob avtocestah, menz v podjetjih in ustanov za oskrbovance srednje velikosti. V takih obratih so neenakomerne količine posode za pomivanje, spremenljivi časi za pomivanje in različna posoda na dnevnem redu. Za transport se različna posoda sortira v ustrezne koąare. Pri koąarnem pomivalnem stroju je zaposlena najmanj ena oseba.


    MTR (s transportom koąar)
Programi pomivanja   3 (intenzivno, standardno, hitro)
Globina stroja [mm] 800
©irina pasaľe [mm] 500
Viąina pasaľe (max) [mm] 460
Koncept stroja z izjemnim potencialom prihranka – ekonomičnost plusCostManagement
– minimira obratne stroąke
 • Mediamat filtracija luga nenehno čisti pomivalni lug delcev umazanije –tako se potreba po vodi, energiji in čistilu bistveno zniľa.
 • Temperatura se dviguje postopno
 • Sistem varčevanja z osmozno vodo – zmanjąa porabo dragocene vode iz osmoze za 50%
 • Različni sistemi ponovnega pridobivanja energije uporabijo obstoječo toploto za delno ogrevanje vode iz omreľja
 • Naprava za prihranek čistila usmerja uporabljeno vodo iz splakovanja neposredno v cono za predpomivanje (zmanjąa potrebo po čistilih za 50%)
 • Pomivalne cone aktivira sama posoda

TimeManagement – zmanjąa stroąke za personal

 • Programiran čas zagona (stroj je pripravljen za delo ko osebje pride)
 • Avtomatični samočistilni sistem "AutoClean"
 • Oprema zagotavlja preprosto ohranjanje higiene (pomivalne roke lahko snamemo v bloku)

Dobro premiąljeno in enkratno - higienski plus za vaąo varnost


OptiWash
– rezultati higiene so vedno odlični

 • Črpalka za povečevanje pritiska zagotavlja konstanten in odličen rezultat splakovanja
 • Pritisk in kot ąob se posebej naravna glede na posodo, ki jo pomivate in glede na stopnjo njene umazanosti
 • Stranske pomivalne roke za posodo s posebnimi zahtevami
 • Nenehna filtracija luga
 • Posebni programi za vrče in kozarce
 • Zaradi računalniąkega prenosa podatkov v primerih higiensko kritičnih situacij je čas reakcije minimalen


SelfControl – maksimala kontrola z dnevnikom higiene

 • Signaliziranje odstopanj
 • Dokumentiranje in arhiviranje vseh HACCP-relevantnih podatkov


AutoClean – enkraten samočistilni program

 • Notranjost stroja se pri zaključku dela izpere z vročo sveľo vodo
 • Rotirajoče ąobe čistijo strop stroja
 • Izmenjevalec toplote je zaradi inovativnega čistilnega sistema zaąčiten pred  odlaganjem vodnega kamna


Higienski dizajn – anatomija stroja je higiensko varna

 • Gladka notranjost vrat, globoko potegnjeni higienski tanki in sistem odtoka brez fug in robov
 • 180° nihalna higienska vrata 
 • Zadnja stena v notranjosti stroja je brez kakrąnihkoli cevi
 • Maąčobni filter ąčiti kanal odvodnega zraka

Prijetna klima v prostoru in preprosto upravljanje – to je dodatni komfort


FeelGood
– vse dobro za klimo v vaąem prostoru

 • Z vgradnjo toplotne črpalke se klima v prostoru bistveno izboljąa, saj je zrak iz stroja ohlajen pa tudi vlaga mu je odvzeta
 • Dvojne stene z izolacijo
 • Ker posoda aktivira pomivalne cone, delo v prazno ni mogoče. S tem se zmanjąa nepotreben hrup in toplota.


SmartTouch – bistroumno in igrivo enostavno upravljanje stroja

 • Najpomembnejąe funkcije upravljanje na multifunkcionalnem Touchscreenu
 • Simboli in animacija izključujejo napake pri upravljanju
 • Trije različni nivoji dostopa so zaąčiteni s PIN (osebje ki dela na pomivanju, ąef kuhinje, tehnik servisa)
 • Upravljanje ni vezano na uporabo jezika

vir: www.winterhalter.si