Sortiment za profesionalno higieno in čiąčenje


Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja je potreben tudi program pomivalnih in izpiralnih sredstev, ki je točno usklajen s predmeti, ki jih pomivamo, s stopnjo njihove umazanosti, s higienskimi predpisi in pomivalnim strojem.


Zato ponuja Winterhalter kot specialist za higiensko čisto pomivanje ľe več kot 40 let obseľen sortiment proizvodov za profesionalno higieno pomivanja in čiąčenja.  
Winterhalter koncept higiene zajema poleg pomivalnih in izpiralnih sredstev za vsa področja in za vse zahteve, tudi proizvode za higieno kuhinj in okolja, ter tudi specialne proizvode za vzdrľevanje in nego pomivalnih strojev.

 

Za namensko in varno uporabo skrbijo ustrezni dozirni pripomočki, strokovno svetovanje Winterhalter specialistov, obseľna dokumentacija in ponudba ąolanja. Na predstavitvenih straneh naąih proizvodov lahko iąčete vse proizvode po oznaki ali po kategoriji. Za vsak proizvod boste naąli kratek opis, vse relevantne informacije v zvezi z moľnostjo uporabe in sestavin, pa tudi tehnične podatke, EG-varnostne predpise, navodilo za primer nesreč in vzorčno navodilo za uporabo.


vir: www.winterhalter.si